Właścicielem sklepu internetowego jest Pro-Medica Sp. z o.o. ul. Łukowska 2c/13, 04-113 Warszawa.

 

Polityka prywatności serwisu/sklepu internetowego www.cpap.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego poprzez serwis/sklep internetowy cpap.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Pro-Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Łukowska 2c lok. 13
04-113 Warszawa
NIP: 521-008-93-51

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis/sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka “cookies”].

6. Serwis/sklep internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji zamówiwnia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie/sklepie internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu/sklepu internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu/sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W serwisie/sklepie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu/sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis/sklep internetowy cpap.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Przedstawiciele handlowi:
aparaty CPAP, diagnostyka snu
Telefon: +48 22 642 65 02

Serwis aparatury medycznej: 
E-mail:
  serwis@promedica.com.pl 

Telefon: +48 22 642 65 02 

Paweł Łagowski 
E-mail:
  pawel@promedica.com.pl 

Telefon komórkowy: +48 602 703 522 

Spirometria, badania czynnościowe płuc, polisomnografia:
Telefon: +48 22 642 65 02
Telefon komórkowy: +48 602 242 646